Peng Chau

 
 

Peng Chau island, New Territories, Hong Kong