Ping Shan Heritage Trail

 
 

Ping Shan Heritage Trail, Yuen Long District, New Territories, Hong Kong